بایگانی ها: بهمن 1397

مدرسه جو -رشد مدارس عشایری

تشکیل گروه هماهنگی برنامه‌ریزی تربیت معلم باهدف هماهنگی در برنامه‌های آموزشی دوره‌های تربیت معلم

مدرسه جو – جستجوی مدارس مشهد:تشکیل گروه هماهنگی برنامه‌ریزی تربیت معلم باهدف هماهنگی در برنامه‌های آموزشی دوره‌های تربیت معلم به گزارش مرکز امور هماهنگی، ارتباطات و حوزه وزارتی آموزش‌وپرورش، سرپرست مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات اظهار کرد: جلسه 238 گروه هماهنگی در تاریخ 18 دی97 در دفتر وزیر تشکیل و برنامه درسی دوره…

مشاهده
مدرسه جو -رشد مدارس عشایری

رشد 139 برابری تعداد مدارس و رشد 120 برابری جمعیت دانش آموزی مدارس استعدادهای درخشان در دهه چهارم انقلاب

مدرسه جو – جستجوی مدارس مشهد:رشد 139 برابری تعداد مدارس و رشد 120 برابری جمعیت دانش آموزی مدارس استعدادهای درخشان در دهه چهارم انقلاب از دستاوردهای وزارت آموزش‌وپرورش در چهل‌سالگی انقلاب، در مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان؛ رشد 139 برابری تعداد مدارس و رشد 120 برابری جمعیت دانش آموزی مدارس استعدادهای درخشان…

مشاهده
مدرسه جو -رشد مدارس عشایری

پوشش تحصیلی 3 میلیون و دویست هزار دانش‌آموز در مدارس آموزش از راه دور در راستای تحقق عدالت آموزشی

مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد:پوشش تحصیلی 3 میلیون و دویست هزار دانش‌آموز در مدارس آموزش از راه دور در راستای تحقق عدالت آموزشی از دستاوردهای وزارت آموزش‌وپرورش در چهل‌سالگی انقلاب، در سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی؛ پوشش تحصیلی 3 میلیون و دویست هزار دانش‌آموز در مدارس آموزش از راه دور در…

مشاهده
مدرسه جو -رشد مدارس عشایری

رشد دو برابری جمعیت دانش آموزان عشایری در چهار دهه گذشته

مدرسه جو – جستجوی مدارس مشهد:رشد دو برابری جمعیت دانش آموزان عشایری در چهار دهه گذشته رشد دوبرابری جمعیت دانش آموزان عشایری، از دستاوردهای وزارت آموزش‌وپرورش در چهل‌سالگی انقلاب، در معاونت آموزش ابتدایی است. به گزارش مرکز امور هماهنگی، ارتباطات و حوزه وزارتی آموزش‌وپرورش، آموزش و پرورش عشایر اولین بار با تلاشهای بهمن بیگی در…

مشاهده

سامانه مشاوره و انتخاب مدرسه (معرفی توسط تیم مشاورین مدرسه جو به مدارس منتخب)