پیش ثبت نام دبستان نسل انتظار

پیش ثبت نام دبستان نسل انتظار

مدارس مشهدمدرسه جو: پیش ثبت نام دبستان دخترانه نسل انتظار

استان خراسان رضوی ،مشهد،احمد آباد،ابوذر غفاری ۵  پلاک۹۴ تلفن ۰۵۱۳۸۴۰۶۹۹۰-۰۵۱۳۸۴۱۰۸۸۹-۰۹۰۳۱۷۲۴۵۲۰​

توافق نامه و اطلاع از شرایط تکمیل فرم و پذیرفتن آن

۱-پیش ثبت نام دردبستان نسل انتظار رایگان است پس از ثبت نام پیامک برای حضور در مدرسه و تکمیل ثبت نام وثبت در سامانه آموزش وپرورش از شما دعوت می شود لطفا مندرجات درخواستی درفرم را دقیق تکمیل کنید وبرای گرفتن نوبت مصاحبه با شماره ۰۹۰۳۱۷۲۴۵۲۰ تماس بگیرید