پیش ثبت نام دبستان نسل انتظار

پیش ثبت نام دبستان نسل انتظار

مدارس مشهدمدرسه جو: پیش ثبت نام دبستان دخترانه نسل انتظار

استان خراسان رضوی ،مشهد،احمد آباد،ابوذر غفاری ۵  پلاک۹۴ تلفن ۰۵۱۳۸۴۰۶۹۹۰-۰۵۱۳۸۴۱۰۸۸۹-۰۹۰۳۱۷۲۴۵۲۰​

توافق نامه و اطلاع از شرایط تکمیل فرم و پذیرفتن آن

۱-پیش ثبت نام دردبستان نسل انتظار رایگان است پس از ثبت نام پیامک برای حضور در مدرسه و تکمیل ثبت نام وثبت در سامانه آموزش وپرورش از شما دعوت می شود لطفا مندرجات درخواستی درفرم را دقیق تکمیل کنید وبرای گرفتن نوبت مصاحبه با شماره ۰۹۰۳۱۷۲۴۵۲۰ تماس بگیرید

تدریس خصوصی و معلم خصوصی آنلاین کلیه پایه تمامی رشته هاهم اکنون ثبت نام کنید