اخبار

مدرسه جو- با نوجوان خودمان چگونه رفتار کنیم؟

پنج زبان عشق نوجوانان؛ راهنمای عملی برای والدین و معلمان

مدرسه جو- جستجوی مدارس مشهد:با نوجوان خودمان چگونه رفتار کنیم؟ این سوال بسیاری از خانواده هاست و جواب آن را دکتر “گری چاپمن” در کتاب “پنج زبان عشق نوجوانان” نوشته است.

“پنج زبان عشق” مجموعه ای از کتاب ها درباره روابط مبتنی بر عشق دوستی بین والدین و کودکان، والدین و نوجوانان، همسران و … است و “پنج زبان عشق نوجوانان” یکی از این کتاب هاست.

در این کتاب به والدین یاد داده می شود که چگونه با فرزند نوجوان خود رابطه دوستانه و عاشقانه برقرار کنند.

در “پنج زبان عشق نوجوانان” والدین یاد می گیرند چگونه زبان اصلی عشق نوجوان شان را پیدا و بین خود و او صمیمت و اعتمادی پایدار ایجاد کنند.

پنج زبان عشق نوجوانان؛ راهنمای عملی برای والدین و معلمان

کلام تأیید آمیز، تماس فیزیکی، وقت گذاشتن به یکدیگر، خدمت به یکدیگر و هدیه دادن، ۵ زبان عشقی هستند که دکتر چاپمن بر اساس دانش روان شناسی و سال ها تجربه عملی در این کتاب معرفی کرده است. او در عین استناد به یافته های علمی، خاطراتی از مشاوره های خود به خانواده ها را نیز ذکر کرده است که در تفهیم مطلب بسیار کاربردی است.

اگر پدر و مادری با فرزند نوجوان هستید یا معلمی که با نوجوانان سر و کار دارد، پیشنهاد می کنیم این کتاب را مطالعه کنید.

“پنج زبان عشق نوجوانان” را خانم “سیمین موحد” ترجمه و نشر “ویدا” آن را منتشر  کرده است.

لینک انتشارات ویدا برای تهیه این کتاب: اینجا

 

 

 

 

 

بشتر ببینید
از دشوارترین وظایف دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، هماهنگی بین سازمان‌ها و نهادها در موضوع‌های مشترک است
طریقه و آموزش و چگونگی ثبت نام کتب درسی برای سال تحصیلی 400-1399بیشتر ببنید