اخبار

مهمترین برنامه‌های اجرایی دفتر آموزش دبستانی در سال 98 مدرسه جو

مهمترین برنامه‌های اجرایی دفتر آموزش دبستانی در سال ۹۸

مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد:  به نقل از خبرگزاری مهر، مرتضی شکوهی با اشاره به اولویت‌های دفتر آموزش دبستانی در سال ۹۸، اظهارکرد: عنوان برنامه‌های دفتر دبستانی در سال ۹۸بر اساس زیر نظام‌های سند تحول بنیادی به شکل فعالیت‌های اجرایی تعریف‌شده است که در صدرآن‌ها می‌توان به موارد زیر در حوزه زیر نظام‌های سند تحول بنیادین اشاره کرد:

تقویت جایگاه و کارکردهای گروه‌های آموزشی، ارزشیابی و مستندسازی تجربه برگزاری جشنواره‌ها و الگوهای موفق تدریس و رویکرد پژوهش محوری، تقویت فعالیت‌های علمی و پژوهشی دانش آموزان و معلمان برای حل مشکلات ملی و محلی، تدوین و اجرای نظام رتبه‌بندی مدارس و ارتقای مستمر کیفیت در راستای رقابت‌پذیر کردن مدارس تا پایان برنامه ششم توسعه، طراحی و استقرار الگوی ارتقای نقش مدرسه به‌عنوان کانون پیشرفت محله و ایجاد پایگاه داده و مدیریت منابع اطلاعاتی محله و استفاده از ظرفیت علمی  پژوهشی و فنی معلمان و دانش آموزان، طراحی و اجرا فعالیت‌های مکمل و فوق‌برنامه جهت غنی‌سازی اوقات فراغت دانش آموزان در دوره‌های مختلف تحصیلی بر اساس برنامه درسی حوزه تربیت و یادگیری، طراحی و تدوین ملاک‌ها و شرایط رتبه‌بندی و ارتقای معلمان و کارشناسان و انتخاب معلمان نمونه با محفوظ دانستن فعالیت‌های پژوهشی، تدوین برنامه جامع حمایت از مدارس و دانش آموزان حاشیه شهرها از طریق منابع دولتی، بین‌المللی، خیرین و مشارکت سرمایه‌گذاری مدارس و مؤسسات غیردولتی و حمایت مالی از دانش آموزان مناطق محروم برای ارتقای پوشش تحصیلی دوره ابتدایی و جذب افراد بازمانده از تحصیل.

وی در ادامه اضافه کرد: برنامه‌های اجرایی دیده‌شده در هرکدام از این حوزه‌ها نیز شامل:

*ارتقای فعالیت‌های کیفیت‌بخشی گروه‌های آموزشی ابتدایی از طریق تخصیص ساعت موردنیاز در قالب ارزیابی و تضمین کیفیت.

*توانمندسازی معلمان با محوریت مدرسه شامل اقدام پژوهی، درس پژوهی، خود ارتقایی.

*پایش اجرای مطلوب برنامه‌های درسی شامل دروس فارسی، ریاضی و قرآن به تعداد ۲۰ هزار کلاس در دوره اول ابتدایی با تأکید بر توانمندسازی معلمان.

*تحت پوشش قرار دادن معلمان در فعالیت‌های پژوهشی مانند جشنواره جابر ابن حیان، طرح بازدید و یادگیری، طرح عید و داستان، تکالیف مهارت محور.

*اجرای نظام سنجش و تضمین کیفیت مدارس در قالب برنامه تدبیر.

*مدیریت کاهش نرخ تکرار پایه در دوره ابتدایی به ۷۵ درصد به معنای حمایت از ۲۰ هزار دانش‌آموز در معرض تکرار پایه و برگزاری کلاس‌های جبرانی و آموزش اولیا.

*اجرای طرح مدرسه توانمندسازی در قالب طرح کارآمد.

*راهبری معلمان در اجرای تلفیق برنامه آموزش آداب و مهارت‌های زندگی و تکالیف مهارت محور در ۹۳.۵ درصد کلاس‌های پایه‌های اول تا پنجم به تعداد ۲۷۷ هزار و ۳۳۳ کلاس درس.

*ارتقای کمی و کیفی برنامه ارزشیابی کیفی  توصیفی با تأکید بر آموزش معلمان دوره ابتدایی شامل پایه‌های اول، دوم و سوم.

*کیفیت‌بخشی به آموزش‌وپرورش کلاس‌های چندپایه با تأکید بر استقرار راهبران آموزشی و تربیتی در کلاس‌های چندپایه مدارس روستایی و عشایری.

*مدیریت انسداد مبادی بی‌سوادی با تأکید برافزایش نرخ ثبت‌نام خالص پایه اول و دوره ابتدایی به ترتیب به ۹۷.۱۶ و ۹۸.۸ درصد که شامل شناسایی و جذب حدود ۳۰ هزار کودک لازم التعلیم بازمانده از تحصیل، برگزاری کلاس‌های جبرانی، آموزش اولیاء و کمک به ایاب و ذهاب و تهیه پوشاک و لوازم‌التحریر می‌شود.

بشتر ببینید
دکتر سیدجواد حسینی سرپرست وزارت آموزش وپرورش :حمایت، هدایت، کفایت و نظارت چهار راهبرد در مورد مدارس غیر دولتی
قابل توجه مدیران محترم مدارس ثبت لینک پیش ثبت نام در مدرسه جو راه اندازی گردیددرخواست ثبت لینک
+