مقایسه مدارس

مقایسه
You can only compare 4 properties, any new property added will replace the first one from the comparison.

اخبار

مدرسه یا امتحان‌سرا سؤال نکنید هر روز امتحان بدهید مدرسه جو مدرسه یا «امتحان‌سرا»؟ سؤال نکنید، هر روز امتحان بدهید!  مدرسه، جایی برای مهارت‌آموزی و انتقال دروس مختلف است و برای ارزیابی بچه‌ها در زمان‌های مشخصی از سال از دانش‌آموزان امتحان گرفته می‌شود. مدرسه یا «امتحان‌سرا»؟ سؤال نکنید، هر روز امتحان بدهید!

مدرسه یا «امتحان‌سرا»؟ سؤال نکنید، هر روز امتحان بدهید!

مدرسه جو جستجوی مدارس:مدرسه یا «امتحان‌سرا»؟ سؤال نکنید، هر روز امتحان بدهید!

مدرسه، جایی برای مهارت‌آموزی و انتقال دروس مختلف است و برای ارزیابی بچه‌ها در زمان‌های مشخصی از سال از دانش‌آموزان امتحان گرفته می‌شود.

پیش‌تر در سه نوبت و با اصطلاح ثلث اول و دوم و سوم و در نظام جدید دو نوبت مانند دانشگاه‌ها.

در این فاصله البته آزمونک‌هایی هم برای آمادگی و محک زدن دانش‌آموزان گرفته می‌شود تا معلم بداند سطح یادگیری و انتقال دروس چقدر است و بچه‌ها پیش‌زمینه داشته باشند.

این آزمون‌ها در واقع چندان جدی نیستند ولی در عمل چه اتفاقی افتاده است؟ شماری از معلمان، مدام امتحان می‌گیرند و عملاً بچه ها را از موضع پرسش‌گری به پاسخ‌گویی انداخته‌اند.

حال آن که در طول ترم بچه‌ها باید سؤال کنند و معلم پاسخ دهد نه این که در تمام مدت آنها پاسخ بدهند و استرس آزمون های مکرر را به خانه و خانواده تحمیل کنند.

مدرسه یا «امتحان‌خانه»؟ سؤال نکنید، هر روز امتحان بدهید! مدرسه یا «امتحان‌سرا»؟ سؤال نکنید، هر روز امتحان بدهید!  مدرسه، جایی برای مهارت‌آموزی و انتقال دروس مختلف است و برای ارزیابی بچه‌ها در زمان‌های مشخصی از سال از دانش‌آموزان امتحان گرفته می‌شود. مدرسه یا «امتحان‌سرا»؟ سؤال نکنید، هر روز امتحان بدهید! 1045570 887

صبح ها به قیافۀ این بچه ها نگاه کنید. به جای این که شاد و سرخوش، روانۀ مدرسه شوند یک کتاب در دست دارند و سؤالات امتحان را حفظ می‌کنند.

این صحنه اما باید منحصر به دو یا سه نوبت در سال باشد. هر روز و هر روز که امتحان نمی‌گیرند آخر!

وزیرجدید و کنونی آموزش و پرورش این را هم نمی تواند دستور دهد یا از سرنوشت سَلَف خود عبرت گرفته و با همین وعدۀ رتبه بندی که پولش را سازمان مدیریت باید تأمین کند سرگرم است؟

کار بچه ها شده این که در خانه به یاری گاج و کلاغ سپید و خیلی سبز و برندهای دیگر سؤال و جواب حفظ کنند و در مدرسه پاسخ دهند و اگر نمره کم بیاورند، آن که باید پاسخ گو باشد پدر و مادر است!

بشتر ببینید
مقایسه و جستجوی مدارس در مدرسه جو

در نظام های آموزشی مدرن پدر و مادر را فقط وقتی احضار می کنند که دانش آموز مشکل اخلاقی و روحی داشته باشد و در واقع از پدر و مادر می‌خواهند مشاوران را یاری کند. نه این که هر روز امتحان بگیری و یک بارهم پدر و مادر را مؤاخذه کنی که چرا یاد نگرفته است؟ یاد نگرفته؟ خوب یاد بدهید!

امید جهانشاهی – کارشناس ارتباطات و رسانه- از لزوم آموزش سواد دموکراتیک می نویسد و آن را این گونه توضیح می دهد: مهارت های اصلی سواد دموکراتیک عبارت اند از: تحقیق، بحث و مشارکت و منظور از «مهارت تحقیق»این است که شهروند پرسش‌گر و جست و جو‌گر باشد و این مهارت را از مدرسه و در مدرسه می‌آموزند. دانش آموز باید پرسش‌گری را از مدرسه بیاموزد و محور اصلی تفکر انتقادی است. [پایان نقل قول]

اما وقتی مدام معلم است که پرسش می کند، دانش آموز می‌تواند پرسش‌گری بیاموزد؟

با نشاندن بچه ها در موضع پاسخ‌گویی مستمر، روح پرسش‌گری را در بچه ها کُشته‌ایم و نسلی با پرسش های بی پاسخ بار می‌آوریم.

مدرسه را از «امتحان‌سرا» خارج کنیم. کاش معلم فقط تدریس کند و انتقال دهد و امتحانات از جای دیگر مدیریت شود تا خود معلمان هم عملا آزموده شوند.

مدارس ما به قدر کافی ناجذاب و متعلق به عصر قبل از دیجیتال هستند. با امتحان گیری مکرر آنها را ناجذاب تر نکنیم!