اخبار

مدارس مشهد متوسطه دوره دوم 22 دیماه 98تعطیل نیست

مدارس مشهد متوسطه دوره دوم امروز یکشنبه ۲۲ دی ماه ۹۸باز است

مدارس مشهد،مدرسه جو:مدارس مشهد متوسطه دوره دوم امروز یکشنبه ۲۲ دی ماه ۹۸باز است

 

بشتر ببینید
وقت فرزند خود را چگونه پر کنیم؟ چند تا کلاس ثبت نامش کنیم؟
قابل توجه مدیران محترم مدارس ثبت لینک پیش ثبت نام در مدرسه جو راه اندازی گردیددرخواست ثبت لینک
+