اخبار

مجتبی افشار رئیس اداره ارزیابی و عملکرد رسیدگی به شکایات اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی

مدارس در ۲۰ روز آینده باید هر روز فرایند ثبت‌نام را انجام دهند

مدارس مشهد مدرسه جو : مجتبی افشار رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش‌ و پرورش خراسان رضوی:مدارس در ۲۰ روز آینده باید هر روز فرایند ثبت‌نام را انجام دهند

۶۳۰ تذکر و ۱۱ اخطار کتبی به مدیران مدارس مشهد داده شده است.

🔹در هنگام ثبت‌نام اخد هرگونه وجه به غیر از بیمه و کتاب ممنوع است و به شدت روی این قضیه حساس هستیم.

🔹اگر مدرسه‌ای از دانش‌آموزی به صورت غیر داوطلبانه و به اجبار از آنان مبلغی دریافت کرده است حتما به اداره ارزیابی آموزش‌وپرورش استان گزارش دهند.

🔹مدارس در ۲۰ روز آینده باید هر روز فرایند ثبت‌نام را انجام دهند

بشتر ببینید
آموزش و پرورش و خاطره سیلی که می‌ماند
طریقه و آموزش و چگونگی ثبت نام کتب درسی برای سال تحصیلی 400-1399بیشتر ببنید