لیست معلمین برای تدریس مدارس دبستان ،دبیرستان ،هنرستان ،آموزگاه علمی

لیست معلمین برای تدریس مدارس دبستان ،دبیرستان ،هنرستان ،آموزگاه علمی

۰
دبستان
۰
دبیرستان
۰
هنرستان
۰
آموزشگاه علمی

مدرسین دبستان،دبیرستان،هنرستان ،آموزشگاه علمی جهت تدریس در مدارس مدیران مدارس جهت جذب با مدرسه جو تماس بگیرند ۰۹۱۲۰۶۳۸۸۷۶

سمیه نیازی معلم

سمیه نیازی

فوق لیسانس

مدیریت بازرگانی ازسال ۹۳تا ۹۶درپایگاه علمی بسیج ناحیه ۳و۴ آموزش پرورش درمقاطع دبستان ودوره اول دبیرستان ودر سال ۹۷و۹۸ در مدارس حمایتی وغیرانتفاعی در مقطع دوم مشغول به تدریس بودم

اخگر دبیر

محمد جواد اخگری

دانشجوی دکتری

۸ سال دانشگاه و ۲ سال هم خصوصی

فروزان غفاری دبیر

فروزان غفاریان

کارشناسی ارشد

سه سال تدریس در کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان (مرکز ۴و ۷) تدریس خصوصی زبان فرانسه به کودک و بزرگسال

مدرسین مدارس

زکیه ناطقی نعمان

علوم اجتماعی جامعه شناسی

علوم اجتماعی جامعه شناسی کارشناس ارشد جامعه شناسی

مدرسین مدارس

زهرا سعیدی نیا

مهندسی برق

مهندسی برق فوق لیسانس

مدرسین مدارس

نجمه زهانی

مهندسی

مهندسی مهندسی پزشکی

مهدی قسمتی

کارشناسی ارشد مهندسی باغبانی

کارشناسی ارشد مهندسی باغبانی -گرایش فیزیولوژی و افوق لیسانس

محسن فراحتی

کارشناسی

مهندسی رایانه - نرم افزار کارشناسی

مدرسین مدارس

زینب باقریان سیرزار

کارشناسی

حسابداری کارشناسی

مدرسین مدارس

مریم علی آبادی

مهندسی

مهندسی برق - الکترونیک

مدرسین مدارس

نرجس نجاران

دبیری زبان وادبیات فارسی

دبیری زبان وادبیات فارسی کارشناسی

مدرسین مدارس

الهه رحیم زاده افشار

لیسانس

جغرافیا لیسانس کمک مربی مهد

مدرسین مدارس

سیما بندگی

کارشناسی ارشد

مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی ۹سال سابقه تدریس و ترجمه

مدرسین مدارس

الهام سمندری

کارشناسی

مهندسی مکانیک کارشناسی تدریس خصوصی مقاطع ابتدایی و متوسطه اول

مدرسین مدارس

مائده شهابی

کارشناسی ارشد

ریاضی کاربردی کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی ۷ سال تدریس در دانشگاه و تدریس خصوصی مقاطع مختلف تحصیلی

فرهاد ایروانی

فوق لیسانس

ادبیات و زبان فارسی فوق لیسانس سه سال دبیرستان نصر ونصر نوین

حسین لوشابی

فوق لیسانس

زبان و ادبیات فارسی فوق لیسانس سه سال ۱-بعثت کلاس های المپیاد ۲-دوره دوم دبیرستان علوم معارف مطهری ۳-دبیرستان نصر دوره دوم

مدرسین مدارس

ملیحه پورموسی

روانشناسی تربیتی فوق لیسانس

روانشناسی تربیتی فوق لیسانس

مدرسین مدارس

سیده زینت خداداد حسینی

فوق لیسانس

الهیات، تاریخ تشیع فوق لیسانس

مدرسین مدارس

نرگس نیک روح

لیسانس

حسابداری لیسانس

مدرسین مدارس

سعیده احدیان

لیسانس

زیست شناسی عمومی لیسانس

مدرسین مدارس

رقیه معینی راد

لیسانس

معارف اسلامی و حوزوی لیسانس

مدرسین مدارس

مائده کمالاتی

لیسانس

نرم افزار کامپیوتر لیسانس

مدرسین مدارس

مبینا پهلوان

کارشناسی

شیمی دارویی کارشناسی

مدرسین مدارس

بهاره امیریان

فوق دیپلم

مربی بهداشت مدارس فوق دیپلم

مدرسین مدارس

عالیه آمنی فرد

کارشناسی

طراحی صنعتی کارشناسی

مدرسین مدارس

مریم بدری

لیسانس

حسابداری لیسانس