اخبار

لیست مراکز پاسخگویی تلفنی مراکز مشاوره دانش آموزی نواحی، مناطق و شهرستان های آموزش وپرورش خراسان رضوی صدای مشاور

لیست مراکز پاسخگویی تلفنی مراکز مشاوره دانش آموزی نواحی، مناطق و شهرستان های آموزش وپرورش خراسان رضوی صدای مشاور

مدارس مشهد مدرسه جو:لیست مراکز پاسخگویی تلفنی مراکز مشاوره دانش آموزی نواحی ،مناطق و شهرستان های آموزش وپرورش خراسان رضوی صدای مشاور

لیست مراکز پاسخگویی تلفنی مراکز مشاوره دانش آموزی نواحی، مناطق و شهرستان های آموزش وپرورش خراسان رضوی صدای مشاور

سامانه های پاسخگویی از ساعت ۸ الی ۱۵ می باشد

@farhangian_n1

 

بشتر ببینید
وقت فرزند خود را چگونه پر کنیم؟ چند تا کلاس ثبت نامش کنیم؟
قابل توجه مدیران محترم مدارس ثبت لینک پیش ثبت نام در مدرسه جو راه اندازی گردیددرخواست ثبت لینک
+