مقایسه مدارس

مقایسه
You can only compare 4 properties, any new property added will replace the first one from the comparison.

اخبار

ابلاغ «شیوه‌نامه تطبیق کارنامه‌های دوره‌های مختلف تحصیلی با دروس دوره‌های اول و دوم متوسطه مدرسه جو جستجوی مدارس » ابلاغ “شیوه‌نامه تطبیق کارنامه‌های دوره‌های مختلف تحصیلی با دروس دوره‌های اول و دوم متوسطه نظام جدید آموزشی                                                                                                            850x570

ابلاغ “شیوه‌نامه تطبیق کارنامه‌های دوره‌های مختلف تحصیلی با دروس دوره‌های اول و دوم متوسطه نظام جدید آموزشی

مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد:ابلاغ “شیوه‌نامه تطبیق کارنامه‌های دوره‌های مختلف تحصیلی با دروس دوره‌های اول و دوم متوسطه نظام جدید آموزشی

“شیوه‌نامه تطبیق کارنامه‌های دوره‌های مختلف تحصیلی با دروس دوره‌های اول و دوم متوسطه نظام جدید آموزشی ” توسط وزیر آموزش‌وپرورش جهت اجرا ابلاغ شد.

به گزارش معاونت روابط عمومی و اطلاع‌رسانی آموزش‌وپرورش، در اجرای ماده‌واحده تطبیق، مصوب دوازدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش‌وپرورش به ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها ابلاغ‌شده است، «شیوه‌نامه تطبیق کارنامه‌های دوره‌های مختلف تحصیلی با دروس دوره‌های اول و دوم متوسطه نظام جدید آموزشی» به انضمام تصویر مصوبه هجدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش‌وپرورش تاریخ 17  بهمن 1397 جهت اطلاع و اجرا از سال تحصیلی 99-1398 طی بخشنامه شماره 38130 مورخ 11  خرداد 1398 ابلاغ شد.

در ادامه ابلاغ این شیوه‌نامه آمده است، لازم است ابلاغ شیوه‌نامه مذکور به‌تمامی شهرستان‌ها، مناطق و نواحی تابعه، نسبت به آموزش مدیران مدارس و سایر عوامل مرتبط، برنامه‌ریزی و اقدام لازم انجام گیرد.

شیوه‌نامه را می‌توانید ازاینجا مشاهده کنید.

بشتر ببینید
بازگشت بیش از یک‌چهارم کودکان بازمانده از تحصیل شناسایی‌شده به مدرسه