اخبار

ابلاغ «شیوه‌نامه تطبیق کارنامه‌های دوره‌های مختلف تحصیلی با دروس دوره‌های اول و دوم متوسطه مدرسه جو جستجوی مدارس »

ابلاغ “شیوه‌نامه تطبیق کارنامه‌های دوره‌های مختلف تحصیلی با دروس دوره‌های اول و دوم متوسطه نظام جدید آموزشی

مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد:ابلاغ “شیوه‌نامه تطبیق کارنامه‌های دوره‌های مختلف تحصیلی با دروس دوره‌های اول و دوم متوسطه نظام جدید آموزشی

“شیوه‌نامه تطبیق کارنامه‌های دوره‌های مختلف تحصیلی با دروس دوره‌های اول و دوم متوسطه نظام جدید آموزشی ” توسط وزیر آموزش‌وپرورش جهت اجرا ابلاغ شد.

به گزارش معاونت روابط عمومی و اطلاع‌رسانی آموزش‌وپرورش، در اجرای ماده‌واحده تطبیق، مصوب دوازدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش‌وپرورش به ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها ابلاغ‌شده است، «شیوه‌نامه تطبیق کارنامه‌های دوره‌های مختلف تحصیلی با دروس دوره‌های اول و دوم متوسطه نظام جدید آموزشی» به انضمام تصویر مصوبه هجدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش‌وپرورش تاریخ ۱۷  بهمن ۱۳۹۷ جهت اطلاع و اجرا از سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ طی بخشنامه شماره ۳۸۱۳۰ مورخ ۱۱  خرداد ۱۳۹۸ ابلاغ شد.

در ادامه ابلاغ این شیوه‌نامه آمده است، لازم است ابلاغ شیوه‌نامه مذکور به‌تمامی شهرستان‌ها، مناطق و نواحی تابعه، نسبت به آموزش مدیران مدارس و سایر عوامل مرتبط، برنامه‌ریزی و اقدام لازم انجام گیرد.

شیوه‌نامه را می‌توانید ازاینجا مشاهده کنید.

بشتر ببینید
هدف گذاری برای مدارس منهای خشونت
طریقه و آموزش و چگونگی ثبت نام کتب درسی برای سال تحصیلی 400-1399بیشتر ببنید