اخبار

سامانه ثبت نام کتب درسی مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد

شروع ثبت‌نام اینترنتی کتاب درسی سال آینده دانش‌آموزان از ۲۴ فروردین در سراسرکشور

مدارس مشهد ،مدرسه جو :شروع ثبت‌نام اینترنتی کتاب درسی سال آینده دانش‌آموزان از ۲۴ فروردین در سراسرکشور

شروع ثبت‌نام اینترنتی کتاب درسی سال آینده دانش‌آموزان از ۲۴ فروردین در سراسرکشور

▫️ثبت‌نام کتاب درسی سال آینده دانش‌آموزان بر اساس تقویم سفارش کتب درسی از ۲۴ فروردین آغاز می‌شود و تمام کتب درسی از طریق مدارس توزیع خواهد شد.

▫️تمام کتاب‌‌های درسی دانش‌آموزان از طریق ثبت‌نام در سامانه www.irtextbook.ir یا www.irtextbook.com انجام می شود.

بشتر ببینید
انتخاب یک مدرسه خوب برای فرزندانمان چیست؟

سامانه مشاوره و انتخاب مدرسه (معرفی توسط تیم مشاورین مدرسه جو به مدارس منتخب)