اخبار

شرایط استفاده از «تک ماده» برای دبیرستانی‌ها مدرسه جو

شرایط استفاده از «تک ماده» برای دبیرستانی‌ها متوسطه دوره دوم

مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد:شرایط استفاده از «تک ماده» برای دبیرستانی‌ها از زبان مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه وزارت

مطابق تبصره ۲ ماده ۸۲ آیین‌نامه آموزش دوره دوم متوسطه، اگر دانش‌آموزی در امتحانات خردادماه نمره قبولی کسب نکند و نمره وی ۷ و یا بیشتر باشد، می‌تواند از شرایط تبصره استفاده کند.

? در پی استقرار نظام آموزشی جدید، در سال جاری پایه سوم دبیرستان در کشور نداریم و سال آینده پایه دوازدهم مستقر می‌شود. بر این اساس دانش‌آموزانی که سال آینده وارد پایه دوازدهم می‌شوند یا دانش آموزانی که در سیستم ما تا سال سوم را گذرانده‌اند و چند درس را قبول نشده‌اند، می‌توانند با استفاده از تبصره ۲ ماده ۸۲ فارغ التحصیل شوند.

شرایط استفاده از «تک ماده» برای دبیرستانی‌ها مدرسه جو جستجوی مدارس

شرایط استفاده از «تک ماده» برای دبیرستانی‌ها مدرسه جو جستجوی مدارس

شرایط استفاده از «تک ماده» برای دبیرستانی‌ها مدرسه جو جستجوی مدارس

شرایط استفاده از «تک ماده» برای دبیرستانی‌ها مدرسه جو جستجوی مدارس

? طبق آیین‌نامه اگر دانش‌آموزی هنگام فارغ‌التحصیلی در سال آخر، در چهار عنوان درسی نمره ۷ به بالا داشته باشد از نظر سیستمی شرایط فارغ التحصیلی را پیدا می‌کند. اما نکته اینجاست که از این چهار عنوان درس باید حداکثر دو درس نهایی و دو درس غیرنهایی باشد که می‌تواند مربوط به پایه دهم، یازدهم و یا دوازدهم باشد. البته امتحانات نهایی از سال آینده در پایه دوازدهم برگزار می‌شوند و آن دو درس نهایی حتما مربوط به سال دوازدهم است، اما دروس غیرنهایی می‌تواند از پایه دهم و یازدهم هم باقی مانده باشد. دانش آموز دارای این شرایط می‌تواند با قانون “تک ماده” فارغ التحصیل شود.

بشتر ببینید
10 پیشنهاد به پدر و مادرهایی که فرزند دانش آموز دارند
طریقه و آموزش و چگونگی ثبت نام کتب درسی برای سال تحصیلی 400-1399بیشتر ببنید