مقایسه مدارس

مقایسه
You can only compare 4 properties, any new property added will replace the first one from the comparison.

سامانه پیش ثبت نام مدرسه

سامانه پیش ثبت نام مدرسه

1-ثبت نام در این سامانه رایگان است 2-سامانه پیش ثبت نام مدارس به منظور تسهیل در آگاهی از مکان و نشانی مدارس است که به صورت رایگان در اختیار قرار گرفته است 3-توجه! مدرسه جو تنها نمایش دهنده اطلاعات مدارس است و هیچ رابطۀ حقوقی با مدارس ندارد 4-مدرسه بعنوان مشاور و کارشناس در انتخاب و ثبت نام مدرسه شما را یاری می کند و مدارس را مورد نظر شمار ا بررسی وفرآیند ثبت نام را آسان می کند 5-مدرسه جو با ارتباط با تیم مشاورین و کارشناسان رسمی ادارات آموزش و پرورش یاری گر شما خواهد بود

اطلاعیه :مهم و فوری مدارس مشهد روز شنبه سوم اسفند ۹۸ تعطیل است