سامانه فارغ التحصیلان امین

سامانه فارغ التحصیلان امین

مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد:سامانه فارغ التحصیلان امین

این سامانه کلیه امور مربوط به فرایند فارغ التحصیلی از سطح مدرس آموزش و پرورش را انجام می دهد . پس از کنترل و اعتبار بخشی اطلاعات فارغ التحصیلان و فرایند تایید مسئولین مربوطه برای ایشان گواهینامه فارغ التحصیلی صادر می شود.

دفاتر فارغ التحصیلان و کارنامه فارغ التحصیلی را برای مدرسه و پرونده تحصیلی دانش آموزان مهیا می کنند؛ و نهایتا فایل نهایی به پایگاه فارغ التحصیلان ارسال میشود. سامانه فارغ التحصیلان امین از شهریور ماه سال تحصیلی ۹۵-۹۴ در وزارت آموزش و پرورش مستقر گردیده است.

امکانات و ویژگی‌ها سامانه فارغ التحصیلان امین

۱٫ دریافت اطلاعات سوابق تحصیلی فارغ التحصیلان از مدرسه
۲٫ انجام کنترل های متعدد روی اطلاعات واصله و مغایرت گیری با امتحانات نهایی
۳٫ گزارش خطاها بر اساس نوع خطا
۴٫ مدیریت فرایند در سطح مدرسه، منطقه، استان و ستاد
۵٫ اتوماسیون اداری فرایند تایید اطلاعات و سوابق تحصیلی
۶٫ صدور گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه و پیش دانشگاهی
۷٫ صدور دفتر فارغ التحصیلان دوره متوسطه و پیش دانشگاهی
۸٫ نگهداری از سوابق عملیات انجام شده در سامانه
۹٫ اتوماسیون فرایند اصلاح اطلاعات مشخصات و سوابق تحصیلی فارغ التحصیلان

پایگاه اطلاعات فارغ التحصیلان سامانه امین

سامانه امین اطلاعات مشخصات و سوابق تحصیلی کلیه فارغ التحصیلان سنوات مختلف را نگهداری نموده و بر اساس آن تاییدیه تحصیلی را برای ارائه به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به پیشخوان خدمات دولت ارسال می نماید. از طرفی اطلاعات فارغ التحصیلان و آخرین تغییرات آن به طور منظم به سامانه کنکور ارسال می‌شود تا برای تاثیر در آزمون سراسری به سازمان سنجش ارائه شود.

امکانات و ویژگی‌ها ی سامانه امین

۱٫ تبادل اطلاعات با پیشخوان خدمات دولت
۲٫ صدور تاییدیه تحصیلی و ارسال به پیشخوان خدمات دولت
۳٫ استخراج آخرین اطلاعات نمرات نهایی فارغ التحصیلان برای ارائه سازمان سنجش جهت اعمال در نمرات آزمون سراسری ورود به دانشگاهها
۴٫ ارائه آخرین تغییرات مربوط به فارغ التحصیلان به سازمان سنجش
۵٫ نگهداری از سوابق عملیات انجام شده در سامانه