مقایسه مدارس

مقایسه
You can only compare 4 properties, any new property added will replace the first one from the comparison.

اخبار

زمان پیش ثبت‌نام مدارس شاهد در پایه‌های مختلف

زمان پیش ثبت‌نام مدارس شاهد در پایه‌های مختلف

مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد:زمان پیش ثبت‌نام مدارس شاهد در پایه‌های مختلف

پیش ثبت‌نام مدارس شاهد در پایه “اول ابتدایی” از اول خرداد تا ۱۷ خرداد، پیش ثبت‌نام در پایه “دوره اول‌متوسطه” از اول تیر تا ۱۴ تیر و پیش ثبت‌نام‌ها در پایه “دوره دوم متوسطه” از ۵ تیر تا ۲۱ تیر اعلام شده است.

زمان پیش ثبت‌نام مدارس شاهد در پایه‌های مختلف

زمان پیش ثبت‌نام مدارس شاهد در پایه‌های مختلف مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد

 

بشتر ببینید
سامانه ثبت‌نام پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان