دانلود نرم افزار شاد تمام مقاطع تحصیلی ،دبستان ،دبیرستان ،هنرستان مدارس

دانلود نرم افزار شاد تمام مقاطع تحصیلی ،دبستان ،دبیرستان ،هنرستان مدارس

مدارس مشهد مدرسه جو :دانلود نرم افزار شاد دبستان ،دبیرستان ،هنرستان مدارس

دانلود نرافزار شاد برای کلیه مقاطع تحصیلی دبستان دبیرستان هنرستان مدارس مشهد

دانلود نرافزار شاد برای کلیه مقاطع تحصیلی دبستان دبیرستان هنرستان مدارس مشهد

نرم افزار شاد برای تمام مقاطع تحصیلی فعال شد .

 برای دانلود نسخه ۲٫۶٫۲ برنامه شاد کلیک کنید 

برای دانلود نسخه ۲٫۴٫۰ برنامه شاد کلیک کنید 

برای دانلود نسخه ۲٫۳٫۰ برنامه شاد کلیک کنید