خدمات و سرویس ها

خدمات و سرویس ها

مدرسه جو- جستجوی مدارس مشهد

خدمات و سرویس ها در آموزش و پرورش خراسان رضوی

میز خدمت الکترونیک اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی

خدمات معلمان

خدمات مدارس

 • سامانه آموزشی و دانش‌آموزی(سناد)
 • وب سایت مدارس (همگام)
 • سامانه حسابداری مدارس
 • سامانه فروش کتب درسی و توزیع مواد آموزشی
 • مجلات رشد و منابع کمک آموزشی
 • سامانه تبادل فایل
 • آزمون مجازی

خدمات پرسنلی

 • سامانه مدیریت یادگیری و آموزش فرهنگیان
 • طرح نور و مسابقات قرآن، عترت و نماز
 • جشنواره فرهنگی و هنری
 • انتخاب و انتصاب مدیران مدارس
 • آزمون اعزام فرهنگیان به مدارس خار ج از کشور
 • مسابقات ورزشی
 • اسکان میهمانان فرهنگی
 • پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش
 • فعالیت های پژوهشی

سامانه مشاوره و انتخاب مدرسه (معرفی توسط تیم مشاورین مدرسه جو به مدارس منتخب)