اخبار

حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش کاهش تدریجی انواع مدارس در کشور

حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش:کاهش تدریجی انواع مدارس در کشور

مدارس مشهد،مدرسه جو:  جاچی میرزایی وزیر آموزش و پرورش: کاهش تدریجی انواع مدارس در کشور

‏سیاست آموزش و پرورش کاستن از انواع مدارس است و در حال حاضر هم دو نوع مدرسه داریم که دولتی و غیردولتی است.

▫️ ۸ درصد مدارس کشور غیردولتی و ۸۹ درصد نیز دولتی هستند اما به اقتضای شرایط مدارس خاصی شکل گرفته است که باید به تدریج نسبت به کاستن این نوع مدارس اقدام شود.

▫️ نمی‌توان با یک حکم کلی همه مدارس را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کاهش داد و باید یک آهنگ مناسب به تدریج به هدفمان که کاستن انواع مدارس است، برسیم.

حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش کاهش تدریجی انواع مدارس در کشور

حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش کاهش تدریجی انواع مدارس در کشور

بشتر ببینید
اطلاعیه مرحله ثبت نام دوره تأمین مدرسی فراگیرسازی آموزش و پرورش
قابل توجه مدیران محترم مدارس ثبت لینک پیش ثبت نام در مدرسه جو راه اندازی گردیددرخواست ثبت لینک
+