اخبار

سامانه ثبت نام مدارس شاهد - مدرسه جو

ثبت نام مدارس شاهد

مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد : ثبت نام مدارس شاهد فقط از طریق http://saja.medu.ir

سامانه ثبت نام مدارس شاهد می باشد تاریخ های هر کدام از دور های مدارس ابتدایی شاهد  و مدارس دوره متوسطه اول شاهد و مدارس دوره متوسطه دوم شاهد متعاقبا علام می گردد

http://saja.medu.ir

بشتر ببینید
در طرحی هر مدرسه یک سرود و یک تئاتر را با دانش‌آموزان خواهد داشت
قابل توجه مدیران محترم مدارس ثبت لینک پیش ثبت نام در مدرسه جو راه اندازی گردیددرخواست ثبت لینک
+