ثبت نام فوری در مراکز آموزش از راه دور بزرگسالان پروفسور میرزاخانی

ثبت نام فوری در مراکز آموزش از راه دور بزرگسالان پروفسور میرزاخانی

مدارس مشهد مدرسه جو :ثبت نام فوری در مراکز آموزش از راه دور بزرگسالان پروفسور میرزاخانی

استان خراسان رضوی ،مشهد،انتهای فرامرز عباسی۴ تلفن ۰۵۱۳۶۰۲۶۹۰۰

دبیرستان میزرزاخانی آموزش از راه دور ۲

دبیرستان میزرزاخانی آموزش از راه دور 2

دبیرستان میزرزاخانی آموزش از راه دور ۲

پیش ثبت نام مراکز آموزش از راه دور بزرگسالان پروفسور میرزاخانی

پیش ثبت نام پیش ثبت نام مراکز آموزش از راه دور بزرگسالان پروفسور میرزاخانی رایگان است پس از ثبت نام پیامک برای حضور در مدرسه و تکمیل ثبت نام وثبت در سامانه آموزش وپرورش از شما دعوت می شود لطفا مندرجات درخواستی درفرم را دقیق تکمیل کنید

توافق نامه و اطلاع از شرایط تکمیل فرم و پذیرفتن آن

۱-پیش ثبت نام در مرکز آموزش از راه دور بزرگسلان پروفسور میرزاخانی رایگان است پس از ثبت نام پیامک برای حضور درهنرستان و تکمیل ثبت نام وثبت در سامانه آموزش وپرورش از شما دعوت می شود لطفا مندرجات درخواستی درفرم را دقیق تکمیل کنید

دبیرستان میزرزاخانی آموزش از راه دور 2

تدریس خصوصی و معلم خصوصی آنلاین کلیه پایه تمامی رشته هاهم اکنون ثبت نام کنید