اخبار

برگزاری سنجش پیشرفت تحصیلی دبستانی ها در اردیبهشت ۱۴۰۰

برگزاری برگزاری سنجش پیشرفت تحصیلی دبستانی ها در اردیبهشت ۱۴۰۰ در اردیبهشت ۱۴۰۰

مدارس مشهد مدرسه جو :برگزاری سنجش پیشرفت تحصیلی دبستانی ها در اردیبهشت ۱۴۰۰

به گزارش خبرگزاری ایسنا:

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزش وزارت آموزش و پرورش ضمن اعلام جزئیات طراحی و اجرای برنامه «پایش و ارزشیابی ملی نظام آموزش و پرورش با رویکرد تضمین کیفیت» گفت: سنجش ملی پیشرفت تحصیلی در دوره ابتدایی، پس از انجام فرایند های مقدماتی و آماده سازی آزمون استاندارد، در نیمه اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ اجرا می شود.

خسرو ساکی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به برنامه «پایش و ارزشیابی ملی نظام آموزش و پرورش با رویکرد تضمین کیفیت» اظهار کرد: باتوجه به رسالت مهم نظام آموزشی، لازم است در طراحی و اجرای فعالیت های این نظام، از مطلوب ترین شیوه ها استفاده کرد.

وی افزود: ارزشیابی نظام، ساز و کاری است که بدون استفاده از آن، فعالیت آموزشی «رها کردن تیر در تاریکی» خواهد بود.  یکی از شیوه هایی که بر اساس آن می توان فعالیت های آموزشی را به صورت مطلوب ارزشیابی کرد، رویکرد سیستمی است.

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزش وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی به دنبال آن هستیم با استفاده از این رویکرد، مولفه های اصلی نظام آموزشی را در بازه زمانی سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ بررسی و روند تغیرات این مولفه های موثر بر کیفیت آموزش را مشخص کنیم گفت: بر اساس این رویکرد، اجزای اصلی نظام آموزشی عبارت از درونداد، برونداد و فرایند هستند.

بشتر ببینید
ثبت سفارش کتاب‌های درسی دانش آموزان پایه اول دبستان، هفتم و دهم تا 20 مرداد ادامه دارد.

ساکی ادامه داد: در بخش درونداد، شاخص هایی همچون تعداد معلمین شاغل در دوره های مختلف (ابتدایی، متوسطه و شاخه های تحصیلی مختلف)، سطح تحصیلات معلمان، سطح تحصیلات مدیران، سن خدمتی معلمان، نسبت معلم به دانش آموز، ارتباط بین رشته تحصیلی و تدریس معلمان، میزان دوره های ضمن خدمت تخصصی و عمومی برای توانمند سازی معلمان و …. به عنوان نشانگر های عامل نیروی انسانی و شاخص هایی همچون آمار ثبت نام شدگان، تراکم کلاس، پوشش واقعی و پوشش ظاهری تحصیلی و … به عنوان نشانگان عامل یادگیرندگان مورد بررسی قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه در  ارزشیابی نشانگر های مذکور به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا ورودی های سیستم، استاندارد های لازم را دارا هستند یا خیر؟ اظهار کرد: یکی دیگر اجزای نظام آموزشی، عوامل فرایندی است. بهبود این عوامل نقش تعیین کننده ای در تضمین کیفیت آموزشی دارد.

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزش وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: ارتقای شاخص هایی همچون نحوه تعامل مدیران با کارکنان و دانش آموزان، ثبات مدیریت به عنوان شاخص های مدیریتی و استفاده از شیوه های نوین تدریس، نحوه هدایت تحصیلی، توازن رشته ها و شاخه های تحصیلی به عنوان شاخص های فرایند یاددهی- یادگیری منجر به ارتقای کیفیت آموزش می شود. در این مرکز تغییرات این شاخص ها در بازه زمانی ذکر شده بررسی می شود.

بشتر ببینید
امکان دریافت اینترنتی فرم‌های هدایت تحصیلی برای دانش‌آموزان فراهم

ساکی با اشاره به اینکه در ارزیابی عوامل بروندادی(خروجی) از روش های مختلفی استفاده می شود گفت: به عنوان مثال، در دوره متوسطه، با استفاده از نتایج تجزیه و تحلیل عملکرد دانش آموزان در امتحانات نهایی، برونداد سیستم آموزشی مورد بررسی قرار می گیرد. در حال حاضر، در مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی به دنبال استفاده از شیوه های موثر تری جهت پایش کیفیت آموزشی هستیم. در این راستا به دنبال آن هستیم با اجرا «سنجش ملی پیشرفت تحصیلی در دوره ابتدایی» کیفیت آموزشی و میزان آموخته های دانش آموزان و عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی را مورد بررسی قرار داده و با بازخورد نتایج به بخش های ذیربط در وزارت آموزش و پرورش زمینه های ارتقای کیفیت آموزشی را فراهم کنیم.

وی افزود: در سنجش ملی، نمونه ای معرف جامعه آماری دانش آموزان کلاس ششم ابتدایی در سطح کشور در آزمونی استاندارد شده شرکت می کنند. نتایج این آزمون در سرنوشت تحصیلی دانش آموز دخالتی ندارد، بلکه از نتایج آن صرفا جهت ارزیابی وضعیت نظام آموزشی استفاده می شود.

به گفته رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزرات آموزش و پرورش، سنجش ملی پیشرفت تحصیلی در دوره ابتدایی، پس از انجام فرایند های مقدماتی و آماده سازی آزمون استاندارد، در نیمه اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ اجرا می شود.

بشتر ببینید
تقویم زمانی و شيوه سفارش کتاب های درسی دانش‌آموزان تمامی دوره های تحصیلی 400-1399

ساکی اضافه کرد: ضمنا جهت پایش و ارزشیابی برونداد های کیفی تربیتی (ارزشی-نگرشی)، از طریق پرسشنامه های نگرش سنج، تغییرات حاصله ارزیابی می شود.

قابل توجه مدیران محترم مدارس ثبت لینک پیش ثبت نام در مدرسه جو راه اندازی گردیددرخواست ثبت لینک
+