اخبار

سامانه ثبت نام کتب درسی مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد

برنامه ثبت‌ سفارش اینترنتی کتاب‌های درسی

مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد:برنامه ثبت‌ سفارش اینترنتی کتاب‌های درسی

▫️ثبت سفارش کتاب‌های پایه‌های دوم تا ششم ابتدایی، پایه‌های یازدهم و دوازدهم دوره دوره متوسطه و پایه‌های هشتم و نهم کتاب‌های درسی تکمیلی دوره اول متوسطه ویژه دانش‌آموزان استعدادهای درخشان آغاز شده و تا ۲۰ خرداد ماه ادامه دارد
irtextbook.ir
irtextbook.com
➖➖

برنامه ثبت نام کتب درسی مدرسه جو جستجوی مدارس

برنامه ثبت نام کتب درسی مدرسه جو جستجوی مدارس

بشتر ببینید
نشانی اردوگاههای دانش آموزی استان های سراسر کشور
قابل توجه مدیران محترم مدارس ثبت لینک پیش ثبت نام در مدرسه جو راه اندازی گردیددرخواست ثبت لینک
+