مقایسه مدارس

مقایسه
You can only compare 4 properties, any new property added will replace the first one from the comparison.

اخبار

هنگام جستجو مدرسه این عوامل را مد نظر بگیرند- مدرسه جو انتخاب یک مدرسه خوب برای فرزندانمان چیست؟                                                 5 850x570

انتخاب یک مدرسه خوب برای فرزندانمان چیست؟

مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد: هنگام جستجو  مدرسه این عوامل را مد نظر بگیرند

توجه به آموزش مهارت های گوناگون

یک مدرسه خوب نه تنها تمرکز بر روی آموزش مهارت های علمی و تحصیلی دارد بلکه مهارت های اجتماعی از قبیل مهارت های زندگی و اجتماعی و همچنین تمرکز بر روی مهارت های اخلاقی نظیر انتقال ارزشها، پرورش دینی و … دارد و برنامه هایی را در خصوص پرورش این مهارت ها در برنامه مدرسه می گنجاند.

بشتر ببینید
اصلی‌ترین مؤلفه نشاط و سرزندگی در مدارس تربیت‌بدنی است