مقایسه مدارس

مقایسه
You can only compare 4 properties, any new property added will replace the first one from the comparison.

اخبار

هنگام جستجو مدرسه این عوامل را مد نظر بگیرند مدرسه جو انتخاب یک مدرسه خوب برای فرزندانمان چیست؟                                                 2

انتخاب یک مدرسه خوب برای فرزندانمان چیست؟

مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد :هنگام جستجو  مدرسه این عوامل را مد نظر بگیرند.

3- فضا و امکانات آموزشی

فضای فیزیکی مدرسه از نظر تمیز بودن و ایمن بودن مهم می باشد.در مقاطع ابتدایی وجود یک فضای مناسب برای تحرک و فعالیت های مختلف و ورزشی مهم است.وجود امکانات آموزشی (آزمایشگاه،کتابخانه،..) در حد معقول و متعادل و متناسب با استانداردها باشد.امکانات آموزشی درحد بسیار متنوع و بسیار شیک ملاکی بر خوب بودن مدرسه نیست.

بشتر ببینید
دانش‌آموزان را "صبحانه‌نخورده" راهی مدرسه نکنید