اخبار

هنگام جستجو مدرسه این عوامل را مد نظر بگیرند مدرسه جو

انتخاب یک مدرسه خوب برای فرزندانمان چیست؟

مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد :هنگام جستجو  مدرسه این عوامل را مد نظر بگیرند.

۳- فضا و امکانات آموزشی

فضای فیزیکی مدرسه از نظر تمیز بودن و ایمن بودن مهم می باشد.در مقاطع ابتدایی وجود یک فضای مناسب برای تحرک و فعالیت های مختلف و ورزشی مهم است.وجود امکانات آموزشی (آزمایشگاه،کتابخانه،..) در حد معقول و متعادل و متناسب با استانداردها باشد.امکانات آموزشی درحد بسیار متنوع و بسیار شیک ملاکی بر خوب بودن مدرسه نیست.

بشتر ببینید
آغاز ثبت‌نام سنجش هوش پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان
قابل توجه مدیران محترم مدارس ثبت لینک پیش ثبت نام در مدرسه جو راه اندازی گردیددرخواست ثبت لینک
+