مقایسه مدارس

مقایسه
You can only compare 4 properties, any new property added will replace the first one from the comparison.

اخبار

هنگام جستجو مدرسه این عوامل را مد نظر بگیرند مدرسه جو انتخاب یک مدرسه خوب برای فرزندانمان چیست؟                                                 4 850x360

انتخاب یک مدرسه خوب برای فرزندانمان چیست؟

مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد: هنگام جستجو  مدرسه این عوامل را مد نظر بگیرند.

مشاوره خوب و سطح انتظارات مدرسه

یک مدرسه خوب نیاز به مشاوران فعال دارد که در هدایت دانش آموزان نقش مهمی دارند.همچنین یک مدرسه خوب این دیدگاه را باید داشته باشد که همه بچه ها می توانند موفق شوند و تمرکز بر روی موفقیت همه دانش آموزان با هر سطح یادگیری (قوی و ضعیف ) می باشد. همچنین وجود مشاوران توانا در هدایت تحصیلی دانش آموزان در انتخاب شاخه و رشته تحصیلی در یک مدرسه ضروری می باشد.

بشتر ببینید
امتحانات نهایی و غیرنهایی دانش‌آموزان در روزهای دوشنبه ۱۶ و سه‌شنبه ۱۷ دی برگزار نمی‌شود