مقایسه مدارس

مقایسه
You can only compare 4 properties, any new property added will replace the first one from the comparison.

اخبار

"امید آفرینی،مشارکت پذیری،مهارت آموزی" شعار سال تحصیلی جدید 99-1398 مدرسه جو جستجوی مدارس پیش‌نویس خودکار “امید آفرینی،مشارکت پذیری،مهارت آموزی” شعار سال تحصیلی جدید 99-1398               98

“امید آفرینی،مشارکت پذیری،مهارت آموزی” شعار سال تحصیلی جدید 99-1398

مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد:”امید آفرینی،مشارکت پذیری،مهارت آموزی” شعار سال تحصیلی جدید 99-1398

"امید آفرینی،مشارکت پذیری،مهارت آموزی" شعار سال تحصیلی جدید 99-1398 مدرسه جو جستجوی مدارس پیش‌نویس خودکار “امید آفرینی،مشارکت پذیری،مهارت آموزی” شعار سال تحصیلی جدید 99-1398               98

“امید آفرینی،مشارکت پذیری،مهارت آموزی” شعار سال تحصیلی جدید 99-1398 مدرسه جو جستجوی مدارس1825

بشتر ببینید
سومین دوره مسابقه ملی توانمند در چهار محور دانش عمومی در حوزه فناوری نانو، نانوالیاف، آبگریزی و دارورسانی