مقایسه مدارس

مقایسه
You can only compare 4 properties, any new property added will replace the first one from the comparison.

اخبار

اطلاعیه تعطیلی مدارس ۱- کلیه مدارس در #تمامی مقاطع (ابتدایی،متوسطه اول و متوسطه دوم) در شهرستان های #طرقبه_شاندیز، #تربت_حیدریه، #تربت_جام، #تایباد ،#کوهسرخ، #باخرز، #صالح_آباد، #زاوه و #فریمان و همچنین مناطق #کدکن، #جلگه_رخ ، #احمدآباد و #رضویه تعطیل خواهند بود. ۲- کلیه مدارس در مقاطع #ابتدایی (دوره اول و دوم ) و #متوسطه دوره اول در شهرستان #قوچان نیز تعطیل خواهد بود. ۳- کلیه مدارس در مقطع #ابتدایی (دوره اول و دوم) در شهرستان های #رشتخوار، #کلات ،#گلبهار، #چناران و #خواف تعطیل خواهد بود. ۴- مدارس دوره اول و دوم متوسطه نیز در شهرستان #کلات با ۲ ساعت تاخیر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. ▫️ضمنا ‌کلیه مراکز پیش دبستانی و مدارس استثنایی(در تمام مقاطع) نیز در این شهرستان ها و مناطق تعطیل خواهد بود. 💢امتحان نهایی کشوری پایه دوازدهم،در مناطقی که مدارس دوره دوم متوسطه تعطیل اعلام شده است،مطابق برنامه از پیش اعلام شده برگزار خواهد شد. اطلاعیه تعطیلی مدارس مشهد(شماره ۲) در برخی مناطق استان خراسان رضوی در نوبت صبح روز یکشنبه ۲۲ دی ماه 98

اطلاعیه تعطیلی مدارس مشهد(شماره ۲) در برخی مناطق استان خراسان رضوی در نوبت صبح روز یکشنبه ۲۲ دی ماه 98

مدارس مشهد: اطلاعیه تعطیلی مدارس مشهددر برخی مناطق استان خراسان رضوی در نوبت صبح روز یکشنبه ۲۲ دی ماه 98

۱- کلیه مدارس در #تمامی مقاطع (ابتدایی،متوسطه اول و متوسطه دوم) در شهرستان های #طرقبه_شاندیز، #تربت_حیدریه، #تربت_جام، #تایباد ،#کوهسرخ، #باخرز، #صالح_آباد، #زاوه و #فریمان و همچنین مناطق #کدکن، #جلگه_رخ ، #احمدآباد و #رضویه تعطیل خواهند بود.

۲- کلیه مدارس در مقاطع #ابتدایی (دوره اول و دوم ) و #متوسطه دوره اول در شهرستان #قوچان نیز تعطیل خواهد بود.

۳- کلیه مدارس در مقطع #ابتدایی (دوره اول و دوم) در شهرستان های #رشتخوار، #کلات ،#گلبهار، #چناران و #خواف تعطیل خواهد بود.

۴- مدارس دوره اول و دوم متوسطه نیز در شهرستان #کلات با ۲ ساعت تاخیر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

▫️ضمنا ‌کلیه مراکز پیش دبستانی و مدارس استثنایی(در تمام مقاطع) نیز در این شهرستان ها و مناطق تعطیل خواهد بود.

💢امتحان نهایی کشوری پایه دوازدهم،در مناطقی که مدارس دوره دوم متوسطه تعطیل اعلام شده است،مطابق برنامه از پیش اعلام شده برگزار خواهد شد.

بشتر ببینید
تعطیلی مدارس مشهد (یکشنبه 7 مهرماه 98)