اخبار

ثبت نام مرحله دوم تامین مدرسان فراگیرسازی آموزش و پرورش مدرسه جو

اطلاعیه مرحله ثبت نام دوره تأمین مدرسی فراگیرسازی آموزش و پرورش

مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد:دومین مرحله ثبت نام دوره “تامین مدرسی فراگیر سازی آموزش و پرورش” از داوطلبان واجد شرایط برای کسب اطلاعات بیشتر به

به این  لینک مراجعه کنید

بشتر ببینید
ضرورت تبدیل مدارس از موسسه آموزشی به موسسه فرهنگی تربیتی
قابل توجه مدیران محترم مدارس ثبت لینک پیش ثبت نام در مدرسه جو راه اندازی گردیددرخواست ثبت لینک
+